3 spôsoby ako správne motivovať ľudí

18. 08. 2017

Definujte si ciele

Aby ste mohli uspieť, musíte si definovať, kedy ten úspech nastane.
Práve preto si nastavte méty, ktoré vám povedia, či ste sa pohli alebo či treba ešte zabrať.
A to presne platí aj na váš tím.
Zamestnanci nemôžu podať 100 % výkon, keď nevedia, čo presne sa od nich očakáva.
Je potrebné, aby mali presne stanovené ciele a čo im vyplýva z ich splnenia.

Urobme to pre tím

Mnohí si svoju partiu nájdu práve na pracovisku.
Keď už si ľudia vytvoria ku skupine puto, urobia maximum, aby sa jej darilo.
Aj preto je pre váš tím ľahšie dosiahnuť cieľ, keď je pre zamestnancov odmenou už samotný úspech tímu.
Človek si vďaka tomu, že patrí do skupiny, vytvára svoju komfortnú zónu.
Čím menšia je skupinka, tým vyššia je lojalita a motivácia.

Odmeny sú len nástrojom

To, čo ľudí skutočne motivuje, je šťastie, pomsta, strach, vášeň…
To sú všetko pocity. Práve ony sú originálnymi motivátormi.
Finančná odmena, náhradné voľno alebo povýšenie sú už len nástrojom ako vyvolať emóciu.
Preto je potrebné sústrediť sa na pocity členov vášho tímu.
Čím formálnejší a serióznejší vzťah k práci budú mať, tým horšie budú ich výsledky.
Motivovať tím nie je vôbec jednoduché, hlavne pri náročných úlohách.
Ak však na tom zapracujete a budete dodržiavať aj tieto 3 pravidlá, odzrkadlí sa to na vašich úspechoch. Základom je šťastný a produktívny tím ľudí. To sme pochopili aj u nás vo VÚB a snažíme sa držať týchto tipov.