Benefity vo VÚB banke potešia každého

20. 03. 2018

Dialóg medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami je dôležitým nástrojom hľadania nových podnetov, nápadov či zlepšení. Jedným z výsledkov je aj zmena v našom benefitnom systéme pre rok 2018. My vo VÚB banke sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám zamestnancov, odstrániť zbytočnú byrokraciu spojenú s poskytovaním príspevkov zo sociálneho fondu a zabezpečiť férové rozdelenie príspevkov pre všetkých.

Predstavujeme vám novinky v benefitoch pre rok 2018

Je prirodzené, že to, čo jeden zamestnanec berie ako benefit, druhého vôbec nemusí zaujať. Veď zamestnanci bez záväzkov preferujú iné druhy benefitov ako tí s rodinami a mladšie ročníky majú inú predstavu o zamestnaneckých výhodách ako ich starší kolegovia. Práve preto sme sa vo VÚB banke rozhodli benefity zjednodušiť, aby vyhovovali všetkým zamestnancom.

Príspevok na čokoľvek

Príspevky zo sociálneho fondu s prívlastkom „účelové“ sme zlúčili a zamestnancom dali voľnosť výberu poskytnutím všeobecného príspevku v hodnote 155 eur. Teraz sa už zamestnanci nemusia zaoberať vypĺňaním žiadostí či dokladovaním nákladov. Peniaze môžu využiť podľa vlastného uváženia či už na relax, šport, zdravie, dopravu.

Dva dni voľna navyše

Naši zamestnanci majú možnosť využiť dva dni voľna nad rámec zákona v kalendárnom polroku, či už na starostlivosť o zdravie, prípravu svadby, oslavu novopečených oteckov, odprevadenie prváčika do školy či na oslavu životného jubilea.

Tešíme sa z výročí

Aby si zamestnanci mohli poriadne užiť svoje jubileum 50, 55 alebo 60 poskytneme im platené voľno. Vážime si roky práce odpracované v našej banke, a ako poďakovanie venujeme 500 Eur pri 10. výročí vo VÚB banke a 665 eur každých ďalších 5 rokov.

Na zamestnancov myslíme aj na dlhodobej PN

„Finančnú injekciu“ v podobe 100 Eur mesačne poskytujeme v prípade práceneschopnosti viac ako 2 mesiace. Opäť automaticky, bez nutnosti žiadať alebo dokladovať.

Pomoc pri ťažkých životných situáciách

Aj v najťažšej chvíli sa zamestnanci môžu na nás obrátiť. Či už v prípade škôd spôsobených živelnými pohromami, v sociálnej tiesni či úmrtí v rodine. V prípade vážnych zdravotných problémov je možnosť využiť najlepšie zariadenia a názor svetových odborníkov – Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti.

 

Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti

VÚB banka sa dlhodobo zameriava na zdravie zamestnancov nielen aktivitami a projektami, ktoré slúžia ako prevencia proti chorobe, únave či stresu. Novinku, ktorú sme v rámci benefitov, ako súčasť Medzinárodnej divízie zahraničných bánk ISBD, pripravili pre svojich zamestnancov je Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti.

Tento program umožňuje v prípade vážnych zdravotných problémov, nielen získať výnimočné zdravotné poradenstvo (Best Doctors), ale pokryje aj všetky náklady súvisiace s liečbou v popredných svetových nemocniciach.

Medzinárodný program zdravotnej starostlivosti zabezpečuje potvrdenie diagnózy a odporučenie najlepšej dostupnej liečby internacionálnym zdravotníckym odborníkom, liečenie v zahraničí a všetko potrebné na zaistenie toho, aby naši zamestnanci dostali najlepšiu lekársku starostlivosť na svete bez obáv z organizovania alebo platenia za ošetrenie. Súčasťou je aj zabezpečenie dopravy a ubytovania pre osobu, ktorá bude pri náročných chvíľach zamestnanca sprevádzať a problémom nie je ani komunikačná bariéra, pretože zamestnancom bude poskytnutá pomoc pri vybavovaní víz či tlmočení počas konzultácie s lekármi.

Dozvedieť sa viac o Medzinárodnom programe zdravotnej starostlivosti.

 

Máme miesto pre každého. Obsaďte si to svoje a staňte sa jedným z nás. Reagujte na niektorú z voľných pracovných pozícií.