Kalvária v Banskej Štiavnici po 11 rokoch obnovy opäť žiari

19. 10. 2018

Kultúrne dedičstvo Slovenska je naozaj veľmi bohaté. Pamiatky však chátrajú a zub času sa podpisuje na ich kráse. My vo VÚB banke si uvedomuje súčasnú situáciu, ktorá je v mnohých prípadoch katastrofálna, a preto sa dlhoročne zameriavame na ochranu a obnovu slovenských pamiatok. Jednou z mnohých, ale za to najvýznamnejšou pamiatkou, ktorú VÚB aj s pomocou svojej nadácie zachránila, je barokový skvost – Kalvária v Banskej Štiavnici.

 

Je to už 11 rokov, čo Nadácia VÚB začala s podporou obnovy najvýznamnejšej barokovej pamiatky Slovenska – Banskoštiavnickej kalvárie. V piatok 12. októbra zástupcovia OZ Kalvársky fond a Nadácie VÚB, ktorá bola od roku 2008 generálnym partnerom pre obnovu tohto skvostu barokovej architektúry, slávnostne otvorili Horný kostol – najznámejší a najviac fotografovaný objekt celej Kalvárie. Tým sa ukončila hlavná etapa rekonštrukcie barokovej krásky.

Ako sa to celé začalo

Význam Banskoštiavnickej kalvárie v histórii Slovenska, jej silný príbeh a nadšenie miestnej komunity pre jej záchranu presahujú hranice. Jej úprimnosť a sila oslovili aj Nadáciu VÚB, a preto sa Kalvária v Banskej Štiavnici stala takpovediac jej symbolom. Nadácia VÚB za 11 rokov podpory prispela na jej záchranu sumou 1,1 milióna €, čo je polovica všetkých prostriedkov potrebných na obnovu.

„Obnovu Kalvárie by sme nedokázali zrealizovať bez dôvery a podpory, ktorú nám po celý ten čas poskytovali naši dlhodobí, najvýznamnejší partneri. Patria medzi nich organizácia World Monuments. Fund, Ministerstvo kultúry SR a predovšetkým Nadácia VÚB, ktorá pri našej Kalvárii stála hneď od začiatku jej obnovy v roku 2008,“ vysvetľuje Martin Macharik, zástupca OZ Kalvársky fond.

Kam smerovala podpora od VÚB

Nadácia VÚB finančne prispela na obnovu a reštaurovanie 21 objektov, obnovu areálu, vybudovanie technickej infraštruktúry, infocentra, zázemia a parkoviska, vytvorenie expozícií o dejinách kalvárie a celkovú propagáciu historického komplexu či na vytvorenie replík najvzácnejších sochárskych diel, ktorých originály boli umiestnené do múzea.

Slávnostným otvorením Horného kostola Kalvárie, ktoré prebehlo 12. októbra 2018, došlo k ukončeniu hlavnej etapy obnovy, v rámci ktorej boli dokončené najvýznamnejšie časti tejto pamiatky, čo tvorí približne 90 % celého komplexu.

Momentálne sú všetky objekty (kaplnky, kostoly, sväté schody) kompletne zrekonštruované. Majú nové alebo opravené strechy, fasády, dlažby, portály, okná, dvere, mreže a vstupné brány a zreštaurované sú aj vzácne stredoveké fresky, sochy a súsošia či oltáre. Na záchrane Kalvárie sa podieľalo približne 200 zamestnancov projektu obnovy a 3 000 dobrovoľníkov. Rukávy si vyhrnul aj generálny riaditeľ VÚB a predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch, zamestnanci VÚB, ale aj veľa partnerov banky.

Kalváriu už môžu obdivovať domáci aj hostia

Vďaka priebežne realizovanej obnove sa podarilo už teraz výrazne podporiť rozvoj turizmu v tomto regióne. Podľa štatistík OZ Kalvársky fond zavítalo na postupne ožívajúcu Kalváriu v roku 2017 70-tisíc domácich aj zahraničných návštevníkov, čo je 6-násobne viac oproti situácii spred 10 rokov.

V najbližších rokoch budú prebiehať ešte posledné reštaurátorské práce na menších objektoch, ktoré návštevníkov nebudú nijako výrazne obmedzovať. Nadácia VÚB ostáva aj naďalej plniť svoje poslanie ako partner OZ Kalvársky fond a plánuje uvoľniť aj dodatočné prostriedky na realizáciu najnutnejších dokončovacích prác obnovy.

Viac o podpore Nadácie VÚB obnovy Banskoštiavnickej kalvárie nájdete na webstránke Nadácie VÚB v sekcii Kalvária. Rozhovor s Martinom Macharikom z OZ Kalvársky fond o priebehu jej obnovy a jej budúcnosti je k dispozícii aj v našom online magazíne Srdcovky.

 

Foto: archív Nádacie VÚB