Starým reklamným banerom VÚB sme dali nový život

14. 05. 2019

Reklamné banery sú stále neodlúčiteľnou súčasťou komunikácie mnohých firiem. Ale čo sa s nimi stane, keď splnia svoje poslanie a povedia svoj príbeh, na ktorý boli vyrobené? Ženy z krízových centier Dorka v Prešove a Košiciach z nich vytvárajú originálne plážové a nákupné tašky Dorka bags, v ktorých sa spája ekologická osveta so sociálnou. Tento zámer nás očaril, a preto sme sa rozhodli opäť podporiť projekt Dorka bags.

Príbeh tašiek Dorka je naozaj neobyčajný. Nákupné a plážové tašky Dorka bags šijú ženy – matky v krízových centrách Dorka z reklamných banerov. Cieľom projektu je zmysluplne využívať odpadový materiál a zároveň poskytovať prácu ženám, ktoré to v živote nemajú ľahké. Ide o špecifickú formu komunitného projektu, ktorý spája ženy v núdzi, poskytuje im strechu nad hlavou a zároveň im dáva možnosť zarobiť si, aby tak mohli zabezpečiť lepší život pre svoje deti.

„Dorka bags je spojením eventovej agentúry Creative Pro Košice, centra Dorka v Košiciach a organizácie Úsmev ako dar,” hovorí Martin Cvik, ktorý je ako jeden z pracovníkov centra Dorka v priamom kontakte so ženami matkami žijúcimi v centre.

Projekt Dorka bags a jeho prvú dielňu na Slovensku, v ktorej sa ženy venujú výrobe tašiek, podporila v minulosti aj Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty. Tento výnimočný projekt oslovil tiež našich zamestnancov, ktorí boli v minulom roku dobrovoľnícky pomáhať zrevitalizovať prostredie krízového centra Dorka v Košiciach, aby sa v ňom ženy s deťmi cítili lepšie.

K tomu, aby sme znovu podporili centrum Dorka nás inšpirovali opäť naši zamestnanci. Na vianočných trhoch, ktoré sú u nás v banke organizované každoročne, pozývame chránené dielne a zodpovedných výrobcov. Na posledných trhoch mali naši zamestnanci možnosť kúpiť si tento unikátny predmet a o tašky bol taký veľký záujem, že do pár hodín doslova zmizli.

A tak sme sa rozhodli, že centrum Dorka oslovíme, aby nám ušili tašky Dorka bags z našich reklamných banerov. Tieto tašky sme následne odkúpili, aby sme nimi potešili návštevníkov podujatí, ktoré podporujeme, ako napríklad 1. Máj – Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke či Dobrý trh. Šancu hrať o tieto výnimočné kúsky budú mať aj fanúšikovia na facebookovej stránke VÚB banky.

Naši zamestnanci si budú môcť opäť zakúpiť tašky Dorka bags z limitovanej edície VÚB, čím pomôžu nielen ženám v núdzi, ale aj nášmu životnému prostrediu, pretože bez tohto partnerstva by banery skončili ako obyčajný odpad. Teraz však dostávajú svoju druhú šancu ako originálna užitočná vec a predovšetkým umožňujú ženám – matkám v núdzi začať nový životný príbeh aj prostredníctvom toho, že vďaka projektu Dorka bags dostali prácu.

Viac o projekte Dorka bags si môžete prečítať v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky.

Foto: Centrum Dorka